Kievin Tarihi  İlk Slavların bugünkü Ukrayna topraklarında görülmesi M.S. 6. yy'a uzanır. Kiev şehri 5. yy'ın sonlarında, 6. yy'ın başlarında Kiy, Şek ve Koriv isimli üç erkek ve Lıbid isimli kızkardeşleri tarafından kurulmuş ve şehre, en büyük kardeş Kiy'in adı "Kyiv" olarak verilmiştir.
             Kiev merkezli olarak kurulan ve 9. yy'ın sonları itibariyle bölgedeki diğer Doğu Slav kavimlerini de bünyesinde bir araya getiren Kiev Rus, tarihteki ilk Slav devletidir. Dokuzuncu yüzyıldan itibaren güçlü bir devlet olmaya başlamış ve Prens Volodimir'in 988'de Hrıstiyanlığı devletin resmi dini olarak kabul etmesinden sonra başta Bizans olmak üzere bölgede yerleşik milletlerle siyasi ve kültürel temasları artmıştır. Hrıstiyanlık Rusya'ya Kiev yoluyla geçmiş ve 11. yy'da Kiev, Hıristiyanlık aleminin en büyük merkezlerinden biri haline gelmiştir. Büyük göçlerin yolu üzerinde olan Kiev Rus toprakları sürekli istilalara maruz kalmış, komşu Litvanya, Lehistan ve Rusya'nın egemenliği altına girmiş, 1648'de Lehistan'a karşı ayaklanma sonucu Kiev ve bir kısım topraklar kurtarılmış, ancak komşularla başedilemeyince 1654 Pereyaslav Antlaşması ile Rusya ile birleşme yoluna gidilmiş ve bu tarihten sonra Rusların egemenliği altına girilmiştir. Bu arada, sık sık cephe değiştiren Ukrayna Kozakları 1648-1654 arası dönemde kısa bir süre ve daha sonra 1670'ler civarında yine kısa sürelerle Osmanlı himayesi altına girmişlerdir. Ülke, yüzyılın başında Polonya ve Rusya arasında paylaşılmış, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1918-1922 arası kısa bir bağımsızlık döneminin ardından tümüyle SSCB'ye bağlı bir cumhuriyet olmuş, bu arada İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman işgaline uğramıştır. SSCB'nin dağılma sürecine girmesi üzerine Parlamento 24 Ağustos 1991'de Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan etmiştir.
                       XIV. Yüzyılda Altınordu Hükümdarlığı Kırım'a girerek Kırım Tatar Hanlığını kurmuştur (1466). Kurucusu Hacı Giray Han'dır. Osmanlı orduları ise Kırım sahillerine 1475'te gelerek Kerç Boğazı'nda Yenikale, Sivastopol civarında Inkerman ve bugünkü Yevpatorya'da Gezle kalelerini inşa etmiş ve Kırım Hanlığını vergiye bağlamışlardır. 1509 tarihinden itibaren Kanuni Sultan Süleyman Şehzadeliği sırasında bir kaç yıl Kefe'de (Feodosya) Sancak Beyi olarak ikamet etmiştir. 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile Kırım Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlığını almış, 1783 yılında ise, Şahin Giray Han zamanında Kırım Rusya'ya bağlanarak Kırım Tatar Hanlığı son bulmuştur.Kuzey Karadeniz kıyılarının Kırım dışındaki kısımları da Osmanlı İmparatorluğu'nun yakın egemenlik çevresini oluşturmuştur. Bu amaçla bugünkü Güney-Batı Ukrayna'da (Kamyanets Podilski) inşa olunan Küçükistanbul ve Hotin Kaleleri ile İpek Yolu denetim altına alınmış ve Eflak-Boğdan'a seferler düzenlenmiştir. Odesa liman şehri de uzun süre "Hacıbey" olarak anılmıştır.1853-56 Kırım Savaşlarında 30 bin civarında Osmanlı askeri şehit olmuştur. 1. Dünya savaşında Galiçya Cephesinde yapılan savaşları da içerecek biçimde Ukrayna'da 22 şehitliğimiz vardır. Kırım Şehitliği anıtımız 2004 yılında Sivastopol'da açılmıştır.
                  Doğu Avrupa'nın en eski şehirlerinden biri olan Kiev, bazen ihtişamı bazen de sefaleti yaşayarak bu günlere gelmiş. Büyük göç yolları üzerinde olduğu için geçmişte sürekli istilalara maruz kalan kent, doğudan gelen baharat ve ipek yolunu Karadeniz'in kuzeyinden Kuzey Avrupa'ya, yani Vikingler'e ve bugünkü Almanya topraklarına ulaştırmaya başlayınca kısa sürede ünlenip zenginleşmiş.
                 Ukrayna'nın başkenti Kiev, doğu Avrupa'nın en eski kentlerinden biri. Kentin 5. yüzyılda kurulduğu ve kısa sürede doğu Slav uygarlığının merkezi haline geldiği biliniyor. Kiev, bugün de Avrupa'nın büyük şehirlerinden biri ve tarihi zenginliğinin yanında önemli bir ticari cazibe merkezi. Dünyanın dört bir yanından iş adamlarını ve yatırımcıları kendisine çekiyor.
            Önemli bir yönetim merkezi olarak Kiev, Ukrayna başkanlı yönetimi, Ukrayna parlamentosunu, bakanlar kurulunu ve devlet kurumlarını bünyesinde bulundurur. Finanssal olarak ise Ukrayna Merkez Bankası, yatırım şirketleri, yabancı finanssal kuruluşlar, borsa kuruluşları ve 220'den fazla ticari banka vardır. Ayrıca 2000 civarında tarihi, kültürel ve mimari eser görülebilir.